"การสั่งซื้อสำเร็จ" ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ ให้ Dr.Awie ดูแลและแก้ปัญหาให้นะค้า

ปัญหา “ปวดเข่า ปวดตามข้อกระดูก” มีเสียงดังก๊อบแก๊บ เคลื่อนไหวก็เจ็บปวด มีผลวิจัยพบว่ามักเกิดจากปัญหาเข่าเสื่อมข้อเสื่อมสภาพ ซึ่งมักพบในผู้สูงวัย 40 ปีขึ้นไป แต่ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยที่มีปัยหา เจ็บข้อกระดูก ข้อเข่ามีอายุน้อยลง เนื่องจากสาเหตุในการใช้งานร่างกาย การออกกำลังอย่างหนัก ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอาการเหล่านี้ได้ค่ะ